Provedené výsadby stromů

Na podzim roku 2007 byly pod vedením Martina Míčka provedeny nové výsadby ovocných stromů. Vysazovaly se převážně již naroubované staré odrůdy, které jsou vhodné do zdejších podmínek. Sazenice byly dodány Radimem Peškem z Bílých Karpat.

Byly provedeny výsadby odrůd Boskoopské červené, Panenské české, Kardinál žíhaný, Boikovo, Jadernička moravská, Kožená reneta zimní, Sudetská reneta, Croncelské, Grávštýnské a Gdánský hranáč. Část stromků byla vysázena jako podnož pro přeroubování místními dřevinami. Pro tyto účely byla vysazena Rederova reneta. Dále bylo vysázeno několik kusů (5-8) hrušní jako podnoží. Těm se však v sadu příliš nedaří a usychají.

Celkově bylo vysazeno přibližně 70 nových stromků, z nichž přibližně 50 přežila do jara roku 2009,což je možno v daných podmínkách považovat za úspěch. Problémem je, že vysázené odrůdy nejsou označeny a víme tedy pouze směs uvedených odrůd. V roce 2016 většina z těchto výsadeb poměrně úspěšně přežívá.

Na podzim roku 2009 bylo vysázeno dalších 25 podnoží – 15 jabloní (jaderničky), 5 hrušní (ptačky) a 5 třešní (divoká). Rozmístění výsadeb je vidět na obrázku.Obr. Rozmístění vysázených podnoží (podzim 2009)

 

V dalších letech byly prováděny další výsadby za pomoci pana Kohouta z Jeseníku. Byly zde vysázeny podnože - především jaderničky a na ně byly roubovány zčásti místní odrůdy jabloní a hrušní (nejvíce se jich uchytilo v řadách u ohniště a vysázeno bylo také několik moderních odrůd.

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky