Obyvatelé obce

Zastávka byla vždy malou osadou, maximální počet obyvatel se zde pohyboval okolo 70, kteří sídlili až ve 12 staveních.

Vývoj počtu obyvatel a domů

Rok 1836 1900 1921
Počet obyvatel 71 36 37
Počet domů 12 11 11

Na přelomu 18. a 19. století je uváděno, že se živili námezdní prací a předením. K roku 1945 je zde – dle zdrojů z obecního muzea v Uhelné – uváděno deset rodin. Jako povolání jsou v tuto dobu uváděni zedníci, dělníci, zemědělci nebo řezbáři. Jména „hlav“ jednotlivých rodin jsou uvedeny níže. Na obrázku je pak také načrtnuto postavení jednotlivých domů v osadě i s čísly popisnými.

Rodiny v roce 1945 (viz muzeum obce Uhelná)

Číslo popisné Majitel domu Povolání Číslo popisné Majitel domu Povolání
1 Karl Brosig zedník 8 Karl Franke řezbář
4 Josef Hauke mlynář 9 Stefan Eckel zemědělec
5 Emil Franke zedník 10 Josef Hauke dělník
6 Franz Tinter řezbář 11 Franz Veit dělník
7 Josef Utner dělník 12 Albert Lux zemědělec


Obr. Postavení jednotlivých domů a čísla popisná (Zdroj: Obecní muzeum Uhelná)

Zde je nutno dodat, že čísla postavení jednotlivých domů na skice není zcela v souladu s jinými mapovými podklady (např. katastrální mapa, I. vojenské mapování) a stejně tak není v souladu údaj o jednotlivých rodinách s vyprávěním pamětníků žijících v obci Uhelná. Dle jejich vyprávění žila na Zastávce ještě rodina Ammichtů (která v přehledu není uvedena), jejichž fotografie (viz níže) se zachovala a také rodina Fröhlichova (která také v přehledu uvedena není). Příčiny tohoto nesouladu nejsou známy.


Obr. Fotografie domu Alfreda Ammichta, Zastávka – č.p. 1

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky