Ovocné druhy dřevin v sadu a okolí

V říjnu roku 2007 byl proveden pomologický průzkum, během kterého byly určovány jednotlivé odrůdy dřevin v sadu na Zastávce a v blízké lokalitě na Hřibové. Na obou sledovaných lokalitách se nalézají převážně staré stromy jabloní a hrušní v počtu asi 80 ks. Vedle těchto ovocných druhů je vysázeno také několik stromů slivoní (pravděpodobně odrůda Domácí velkoplodá), třešní a nachází se zde také několik jedinců ořešáku královského.

Na obou lokalitách se nachází celkem asi 60 stromů jabloní. Z nich byly určeny následující odrůdy jabloní:

Baumannova reneta, Boikovo, Boikovo obrovské, Boskoopské, Gdanský hranáč, Kardinál žíhaný, Landsberská reneta, Lebelovo, Panenské české, Parména zlatá zimní, Strýmka, Sudetská reneta. S určitou mírou nejistoty (pro nedostatek plodů, plody netypické nebo neplodnost) byly určeny Kožená reneta zimní, Coulonova reneta, Průsvitné letní, Šampaňská reneta.

Na obou lokalitách se dále nachází celkem asi 20 ks hrušní. S jistotou byla určena odrůda Boscova lahvice. Podle habitu stromů nebo fotografií plodů lze dále usuzovat na možný výskyt odrůd Šídlenka, Magdalenka a Mechelenská.

Problémem zůstává, že jednotlivé stromy, i když byly určeny, nejsou označeny v terénu. Označení je vhodné provést co nejdříve, během podzimu přímo v sadu podle pomologické literatury, případně zaslat reprezentativní vzorky dřevin pomologovi. Určené stromy poté musí být označeny přímo v terénu.

Podrobné charakteristiky nalezených odrůd jabloní a hrušní jsou uvedeny v příloze.

Na mapce můžete vidět přehled stávajících ovocných stromů.

Aktuality

Baobab Brontosaurus Jeseníky